Együttműködés más civil szervezetekkel

Egyesületünk igyekszik széles körben megállapodni más civil szervezetekkel egymás munkájának segítésében. Egyesületünk célkitűzései nagyon szélesek, a társadalom legkülönbözőbb területeire terjed ki. Nyilvánvalóan tudunk és nem célunk minden területen kizárólag önállóan fellépni. csak a saját projektjeinkre összpontosítani.  Sokkal inkább célunk a közös munka, kisebb szervezetk esetében a segítség nyújtása, ha arra van igény. 

 

 

Civil partnereink:

Egyesületünk megállapodott a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, hogy jötékonysági tevékenységünk keretében támogatjuk prpgramjaikat. Emellett új közös projekt kidolgozását is megkezdtük. 

 

https://www.elelmiszerbank.hu/

 

A közjó és közbizalom alapfeltétele az átlátható állami működés, a korrupció és a hivatali visszaélések elleni harc. Éppen ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy sikerült megállapodnunk a Tranparency Internationallal jövőbeli szakmai együttműködésről.

 

Főoldal – Transparency International Magyarország