Az emberi élet alapfeltétele az egészséges természeti környezet. Ennek hiányában felesleges beszélni közösségekről, fejlődésről, az emberi létezés kiteljesedéséről. hiszen maga a lét kerül veszélybe.

Már pedig korunkban egyre nagyobb problémát jelent az emberi létezés természeti feltételeinek romlása. Mindez ráadásul három különböző szempont egymással összefüggő, de mégis elkülönült hatását jelenti.  

  • egyre jobban kihasználjuk természeti erőforrásainkat, lassan minden művelésre alkalmas földet megművelünk, lassan minden természeti kincset kitermelünk, ami korlátot jelent a fejlődésnek. Ha minden ember amerikai, vagy nyugat-európai színvonalon élne a Földön, akkor rövid időn belül felélnénk tartalékainkat, elszennyeznénk a teljes földet. Ez tehát egyfajta túlfogyasztási válság.
  • mivel az ember igyekszik minden természeti erőforrást saját megélhetése érdekében felhasználni, pusztítja az élővilág egyéb teremtményeit, legyenek azok állatok vagy növények. Pedig, létezésünk természetes közege a természet, amire szükségünk van a lelki egészségünk megérzése szempontjából is.
  • a szennyezés, a természeti kincsek minden határt meghaladó kiaknázása pedig olyan természeti folyamatokat indítanak el – mint például a klímaváltozása – amelyek már az ember fizikai létezését is veszélyezteti.

Éppen ezért a közjó növelésének – amelynek célja az emberek létbiztonságának, gazdasági helyzetének javítása -, a természeti környezettel összhangban kell megvalósulnia. Így Egyesületünk céljainak megvalósítása során törekednünk kell, a környezet értékeinek megőrzésére. Emellett, a környezetvédelem sok esetben helyi közösségek fontos összetartó ereje.