A társadalom maga is egy országban élő emberek közössége. A közjó és a közbizalom fogalma fejezi ki azt, hogy

  • a társadalom mennyire segíti vagy gátolja állampolgárai gazdasági tevékenységét,
  • a polgárok mennyire bízhatnak egymásban és a társadalom vezetésében,
  • gondjaik, problémáik megoldásában mennyire számíthatnak közösségükre

Egyesületünk szeretné felhíni a figyelmet a jóra és a rosszra, arra, hogy milyen szabályozási, szervezési módszerekkel lehetne olyan megoldásokat találni, amely a magyar társadalomban a közjó és a közbizalom növekedését eredményezi.

Egyesületünk kidolgozott egy módszertant, ami lehetővé teszi a közjó és közbizalom mérését, amely nemzetközi szinten is egyedülálló. Ennek alkalmazásával szeretnénk rendszeresen mérni a közjó és közbizalom helyzetét a magyar társadalomban, a gazdaságban.

Szeretnénk létrehozni különböző munkacsoportokat az állami működés különböző területeire, hogy javaslatokkal élhessünk a különböző pártok felé, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni az állam működését. 

 

Jelenleg zajló közéleti projektjeink

Kérdőív a közjó és közbizalom állapotáról

Felmérés a közjó és közbizalom magyarországi helyzetéről 

Átkelő a Lajtán

Projektünkkel a külföldre vándorolt magyarokat célozzuk meg.