Az emberi viszonyaink alapvetően meghatározóak kisebb és nagyobb közösségeink működésében. A gyűlöletre, az ellenszenvre alapozva nem lehet hosszabb távon jól működő közösségeket létrehozni. Csak az elfogadás, a másik iránti tisztelet és megbecsülés és a pozitív világszemlélet lehet a közös cselekvés alapja.

Sajnos Magyarországot most is inkább az előbbi semmint az utóbbi jellemző. Ennek egyik oka talán az ország hányatott történelmében keresendő, hiszen jó példára kevés, rosszra annál több példa volt.

Ezért Egyesületünk kiemelt célnak tekinti a felvilágosítást, a gazdasági-társadalmi kérdések közérhető módon való tárgyalását, a jogok és kötelezettségek megismertetését, bemutatását az ország legjobb szakértőinek bevonásával. Fontosnak tatunk más országok pozitív szemléletének és gyakorlatainak hazai megismertetését, annak érdekében, hogy az emberek elhiggyék lehet máshogy.

Helybe szeretnénk menni, mert ezek a kérdések az egész ország minden polgárát érintik.  Ennek érdekében előadásokat szervezünk országszerte, jelen honlapon egy-egy átfogóbb kérdést próbálunk elemezni, illetve Camera Obscura az aktuális kérdésekre reagálunk. Terveink közt szerepel videók készítése és könyvkiadás is.  

A szervezési feladatokban számítunk tagjainkra és a Bizalom és szabadság pontjaiban tevékenykedő partnereinkre.  Emellett, ha egyes ügyek kapcsán tagjaink vagy partnereink igénylik, akkor igyekszünk jogsegélyszolgálatot is biztosítani.

Jelenleg zajló aktuális projektjeink

Oktatási területhez kapcsolódó aktuális feladatunk a Bizalom és Szabadság pontjainak felállítása: