A létfenntartásunkra irányuló cselekvéseinket közösségünk keretében végezzük. Ezért a közösségünk működése alapvetően befolyásolja, hogy mit és hogyan tehetünk a megélhetésünk érdekében. Egy jól működő közösség ösztönzi a gazdasági tevékenyégek fejlesztését, egy rosszul működő viszont jelentősen gátolhatja azokat.

A gazdasági tevékenyégek akkor működnek hatékonyan, ha teljesülnek a gazdasági cserék a Pareto-optimális feltételei. Azaz a felek azonos ismeretekkel, tudással rendelkeznek, egyenlően informáltak, azonos rangúak és helyzetűek a társadalomban és ugyanolyan társadalmi szabályok vonatkoznak rájuk és a csere akkor jön létre, ha attól mindketten létfenntartási helyzetének javulását eredményezi.

A mindennapi életben azonban ritka ez a helyzet, hiszen általában a gyengébb fél elfogadja az erősebb feltételeit és amikor veszünk valamit, vagy munkaszerződést kötünk ritkán állunk neki alkudozni.    

Sokszor ezért, egyesek vissza is élnek helyzetükkel, pontosabban mások kiszolgáltatottságával. A közösség működésétől függ mennyire tehetik ezt meg, és a fogyasztóvédelem vagy a munkavállalói jogok színvonalától, illetve attól, hogy azokat mennyire tartják be. A közjó színvonala nagy mértékben növekedhet, ha a gazdaság tevékenységek végzése során a társadalom működése a gyengébb felet segíti. Ezért Egyesületünk számára is megkerülhetetlen feladat.   

 

Értékelési rendszer az etikus gazdaságért

Egyesületünk kidolgozott egy értékelési rendszert, amely lehetővé teszi a gazdasági tevékenységek értékelését aszerint, hogy azok mennyire tisztességesek. Kérjük jelezd nekünk, ha akár jó, akár rossz példáról van tudomásod.